03. Private Investments

profit

paid out quarterly or at the end

A tailor-made investment in a small group of investors. It gives the opportunity to become a shareholder of the project and earn as the owner of high-yield real estate. Guarantee for credit risk and credit risk, mortgage and credit risk. Thanks to the narrow group of investors and the high flexibility of the project, this option brings profit.

What is the investment about?

This offer is directed to an individual Investor or a closed group of Investors. The investment consists in the notarized acquisition of shares in special purpose vehicles, which are established to acquire real estate and conduct the investment process. Through shares in the company, the Investor becomes the owner / co-owner of the enterprise. Strategies and business goals are selected individually to the needs of investors.

Benefits:

1. BEZPIECZNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W NAJLEPSZYCH LOKALIZACJACH

2. KAMERALNE GRONO INWESTORÓW

3. PONADPRZECIĘTNY ZYSK W STOSUNKU DO ALTERNATYWNYCH INWESTYCJI

4. INWESTYCJA W REALNĄ NIERUCHOMOŚĆ

5. MOŻLIWOŚĆ INWESTOWANIA BEZ ZAANGAŻOWANIA WIEDZY ORAZ CZASU

6. NOTARIALNE NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

7. BIZNES PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

8. ELASTYCZNE WARUNKI UMOWY

Basics:

  • Duża elastyczność w projektowaniu inwestycji.
  • Minimalna kwota wejścia do projektu to 1 mln zł.
  • Wysoka stopa zwrotu.
  • Zabezpieczenie kapitału na nieruchomości.

Investment schame:

Na życzenie tworzymy i prowadzimy zamknięte inwestycyjne dla wąskiej grupy Klientów, realizując wybrane modele biznesowe.

Investment simulation:

Zakup i remont kamienicy

8 000 000 zł

Cena sprzedaży

12 000 000 zł

Kwota zainwestowana

– 1 000 000 zł

Zysk dla Inwestora na koniec inwestycji (2 lata):

+ 500 000 zł

Kwota wypłaty dla inwestora na koniec inwestycji

+ 1 500 000 zł (kapitał + zysk)

Stopa zwrotu z inwestycji

50%