02. Inwestycje Długoterminowe

ZYSK

wypłacany co kwartał

Propozycja dla Inwestorów chcących zainwestować kwotę od 10 000 zł.

Inwestycja długoterminowa daje możliwość stania się współudziałowcem projektu i zarabiania jak właściciel wysokodochodowych nieruchomości (hotele, biurowce). Jednocześnie pozwala na ograniczenie ryzyka oraz nie wymaga zaangażowania w proces realizacji oraz posiadania eksperckiej
wiedzy z zakresu nieruchomości, inwestycji oraz hotelarstwa.

Na czym polega inwestycja?

Inwestycja Długoterminowa jest przeznaczona dla osób, które chcą czerpać przychody z zakupionej nieruchomości przez dłuższy czas. Poprzez udziały w spółce Inwestor staje się współwłaścicielem nieruchomości zakupionej po atrakcyjnej cenie. Po zakończeniu etapu remontu i wykończenia wnętrz Inwestor czerpie zyski z długoterminowej umowy dzierżawy. Remont nieruchomości podwyższa jej wartość już na etapie jego ukończenia oraz daje możliwość bezpiecznego lokowania kapitału w połączeniu z zyskowną inwestycją. Odsetki są wypłacane raz na kwartał. Wyjście z inwestycji jest możliwe po określonym w umowie czasie. Wtedy wypłacany jest cały wpłacony kapitał. Możliwość wyjścia z inwestycji jest gwarantowana zapisem w umowie spółki.

Korzyści:

1. WYPŁATA ZYSKU CO KWARTAŁ

2. BEZPIECZNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W DOBRYCH LOKALIZACJACH

3. NISKI PRÓG WEJŚCIA W BIZNES O DUŻEJ SKALI

4. ZYSKI ZNACZĄCO PRZEWYŻSZAJĄCE LOKATY BANKOWE

5. MOŻLIWOŚĆ INWESTOWANIA BEZ ZAANGAŻOWANIA WIEDZY ORAZ CZASU

6. NOTARIALNE NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

7. INWESTYCJA W REALNĄ NIERUCHOMOŚĆ

8. BIZNES PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

9. PONADPRZECIĘTNY ZYSK W STOSUNKU DO ALTERNATYWNYCH INWESTYCJI

Podstawowe parametry inwestycji:

  • Umowa spółki gwarantuje możliwość wyjścia z inwestycji.
  • Inwestycje w atrakcyjne nieruchomości kupowane poniżej ceny rynkowej.
  • Wysoki standard realizacji inwestycji.
  • Brak konieczności posiadania wiedzy na temat nieruchomości, inwestowania oraz hotelarstwa.
  • Oszczędność czasu – nie ma konieczności angażowania się w projekt.
  • Biznes oparty na udziałach, które są zbywalne w każdym momencie na rynku wtórnym oraz są dziedziczone.

Schemat inwestycji:

Symulacja inwestycyjna:

Wpłata

– 100 000 zł

Wypłata odsetek co kwartał / kwota zysku na rok

+ 2 500 zł / + 10 000 zł

Sprzedaż udziałów w dowolnym momencie

+ 100 000 zł