01. Inwestycje Krótkoterminowe

ZYSK

wypłacany na koniec inwestycji

Propozycja dla Inwestorów chcących zainwestować kwotę od 10 000 zł. Polega na zakupie nieruchomości, zwiększeniu jej wartości oraz późniejszym odsprzedaniu z zyskiem.

Inwestycja daje możliwość stania się współudziałowcem projektu i zarabiania na  nieruchomościach. Jednocześnie pozwala na ograniczenie ryzyka oraz nie wymaga zaangażowania w proces realizacji oraz posiadania eksperckiej
wiedzy z zakresu nieruchomości, inwestycji oraz hotelarstwa.

Na czym polega inwestycja?

Inwestycja Krótkoterminowa jest przeznaczona dla osób, których horyzont inwestycyjny nie przekracza kilku lat. Chcą zainwestować kwotę i na koniec procesu inwestycji odzyskać kapitał i mieć wypłacony zysk w jednej transzy. Poprzez udziały w spółce Inwestor staje się współwłaścicielem nieruchomości zakupionej po atrakcyjnej cenie. Po zakończeniu etapu remontu i wykończenia wnętrz budynek zostaje sprzedany, a Inwestor otrzymuję zwrot wpłaconego kapitału wraz z zyskiem.

Korzysci:

1. WYPŁATA KAPITAŁU I ZYSKU NA KONIEC INWESTYCJI

2. BEZPIECZNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W DOBRYCH LOKALIZACJACH

3. NISKI PRÓG WEJŚCIA W BIZNES O DUŻEJ SKALI

4. ZYSKI ZNACZĄCO PRZEWYŻSZAJĄCE LOKATY BANKOWE

5. MOŻLIWOŚĆ INWESTOWANIA BEZ ZAANGAŻOWANIA WIEDZY ORAZ CZASU

6. NOTARIALNE NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

7. INWESTYCJA W REALNĄ NIERUCHOMOŚĆ

8. BIZNES PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

9. PONADPRZECIĘTNY ZYSK W STOSUNKU DO ALTERNATYWNYCH INWESTYCJI

Podstawowe parametry inwestycji:

  • Krótki czas inwestycji od 6 miesięcy do 5 lat. (Średnio około 1,5 roku).
  • Inwestycje w atrakcyjne nieruchomości kupowane poniżej ceny rynkowej.
  • Wysoki standard realizacji inwestycji.
  • Brak konieczności posiadania wiedzy na temat nieruchomości, inwestowania, prowadzenia budowy.
  • Oszczędność czasu – nie ma konieczności angażowania się w projekt.
  • Biznes oparty na udziałach, które są zbywalne w każdym momencie na rynku wtórnym oraz są dziedziczone.

Schemat inwestycji:

Symulacja inwestycyjna:

Wpłata

– 100 000 zł

Wypłata kapitału

+ 100 000 zł

Wypłata zysku

+ 30 000 zł

Czas inwestycji

1,5 roku