03. Inwestycje Prywatne

ZYSK

wypłacany na koniec inwestycji lub co kwartał

Inwestycja szyte na miarę w kameralnym gronie inwestorów. Daje możliwość stania się współudziałowcem projektu i zarabiania jako właściciel wysokodochodowych nieruchomości. Jednocześnie pozwala na ograniczenie ryzyka oraz nie wymaga zaangażowania w proces realizacji oraz posiadania eksperckiej wiedzy z zakresu nieruchomości, inwestycji oraz hotelarstwa. Dzięki wąskiej grupie inwestorów oraz dużej elastyczności projektu ten wariant daje największe korzyści zarobkowe.

Na czym polega inwestycja?

Ta oferta kierowana jest dla pojedynczego Inwestora lub grupy znających się osób. Inwestycja polega na przeprowadzeniu całościowego procesu od wyszukania nieruchomości spełniającej kryteria, pomocy w przeprowadzeniu transakcji aż do uruchomienia obiektu zarządzanej przez operatora. Strategie oraz cele biznesowe dobierane są indywidualnie do potrzeb Inwestorów.

Korzyści:

1. BEZPIECZNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W NAJLEPSZYCH LOKALIZACJACH

2. KAMERALNE GRONO INWESTORÓW

3. PONADPRZECIĘTNY ZYSK W STOSUNKU DO ALTERNATYWNYCH INWESTYCJI

4. INWESTYCJA W REALNĄ NIERUCHOMOŚĆ

5. MOŻLIWOŚĆ INWESTOWANIA BEZ ZAANGAŻOWANIA WIEDZY ORAZ CZASU

6. NOTARIALNE NABYCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

7. BIZNES PROWADZONY PRZEZ PROFESJONALISTÓW

8. ELASTYCZNE WARUNKI UMOWY

Podstawowe parametry inwestycji:

  • Duża elastyczność w projektowaniu inwestycji.
  • Minimalna wartość projektu to 10 mln zł.
  • Wysoka stopa zwrotu.
  • Zabezpieczenie kapitału na nieruchomości.
  • Inwestycje w atrakcyjne nieruchomości kupowane poniżej ceny rynkowej.
  • Wysoki standard realizacji inwestycji.
  • Brak konieczności posiadania wiedzy na temat nieruchomości, inwestowania oraz hotelarstwa.
  • Oszczędność czasu – nie ma konieczności angażowania się w projekt.
  • Biznes oparty na udziałach, które są zbywalne w każdym momencie na rynku wtórnym oraz są dziedziczone.

Schemat inwestycji:

Na życzenie tworzymy i prowadzimy zamknięte inwestycyjne dla wąskiej grupy Klientów, realizując wybrane modele biznesowe.

Symulacja inwestycyjna:

Zakup i remont kamienicy

20 000 000 zł

Cena sprzedaży

40 000 000 zł

Kwota zainwestowana

– 20 000 000 zł

Zysk dla Inwestora na koniec inwestycji (3 lata):

+ 15 000 000 zł

Kwota wypłaty dla inwestora na koniec inwestycji

+ 40 000 000 zł (kapitał + zysk)

Stopa zwrotu na koniec inwestycji

50%